MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Verejné obstarávanie

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Verejné obstarávanie sa vykonáva     v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z., Zákon o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a Smernice Mesta Žilina č. 1/2013 o verejnom obstarávaní.

Zverejnenie zadávania zakázky

Podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní musí verejný obstarávateľ najneskôr 3 pracovné dni pred zadaním jednoduchej zákazky s hodnotou viac ako 1000 EUR bez DPH zverejniť na svojom profile/webovej stránke úmysel zadávať takúto zákazku.

Zobraziť: Rok: