MESTSKÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ ŽILINA Žilina
Dokumenty
Dokumenty za obdobie:  Rok: Mesiac:
Vyhľadávanie: 
Kópie zmlúv
12.8.2020
    Ľubomír Mareš-OZON Žilina (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 27/2020 - predaj kníh)Zobraz
24.7.2020
    Vladimír Vašek (Dohoda o odbere vody od Mestskej krytej plavárne, s.r.o. - lunapark)Zobraz
20.7.2020
    Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina (Zmluva o podnájme bazéna č. 26/2020)Zobraz
30.6.2020
    Hookah Place s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 19/2020 ,,Murovaný bufet K28" )Zobraz
    Jana Kurejová - DOMINIKA (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 20/2020 - bufet ,,CALYPSO" )Zobraz
    Ivan Šoška (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 21/2020 . bufet OÁZA)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 24/2020 - bufet Slamenák)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 23/2020 bufet DREVENICA )Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 22/2020 Murovaný bufet)Zobraz
    Dagmar Bizíková (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 25/2020 maľovanie na telo)Zobraz
25.6.2020
    DSI DATA, a.s. (Znluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 18 - 2020 - Murovaný bufet)Zobraz
24.6.2020
    Ivan Šoška (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 17/2020 - Bufet OÁZA)Zobraz
11.6.2020
    Ivan Šoška (Zmluva o prenájme nebytového priestoru č. 16/2020 - terasa OÁZA)Zobraz
29.5.2020
    BIZMARK, s.r.o. (Kúpna zmluva č. 13/2020 - predajný stánok na vonkajšej terase MKP, s.r.o.)Zobraz
    Jan Homolka (Zmluva o dielo - zvukový záznam textov pre MKP, s.r.o.)Zobraz
18.5.2020
    KPŠ NEREUS ŽILINA (Zmluva o poskytnutí vonkajšieho areálu MKP, s.r.o - bezkontaktný šport)Zobraz
    ADMIRA SK, s.r.o. (Kúpna zmluva č. 2020/07 - podlahový umývací stroj TENNAT T300e)Zobraz
    PCP RAK, Žilina združenie (Zmluva o poskytnutí vonkajšieho areálu MKP, s.r.o - bezkontaktný šport)Zobraz
    KŠP DELFÍN Žilina (Zmluva o poskytnutí vonkajšieho areálu MKP, s.r.o. - bezkontaktný šport)Zobraz
15.4.2020
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 5 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - sklad potápačských pomôcok)Zobraz
    Veronika Kozáčková (Dodatok č. 2 k ZoPNP č. 11-2020 zo dňa 30.12.2019 - odloženie splatnosti nájomného - kozmetické štúdio)Zobraz
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 5 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - obchod so športovými potrebami)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 5 k ZoPNP č. 14-2014 zo dňa 03.07.2014 - odklad splatnosti nájomného- bufet BAYWATCH)Zobraz
    Jana Mišutková (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 25.07.2018 - odloženie splatnosti nájomného - masérska miestnosť )Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Dodatok č. 5 k ZoPNP zo dňa 28.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného- sklad plaveckých pomôcok)Zobraz
    RK - FIN, s.r.o. (Dodatok č. 6 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - kancelária )Zobraz
    PCP RAK, Žilina združenie (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného- kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - sklad plaveckých pomôcok)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č.6 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - kancelária)Zobraz
    KPŠ NEREUS ŽILINA (Dodatok č.2 k ZoPNP č. 33/2019 zo dňa 25.11.2019 - odloženie splatnosti nájomného-kancelária )Zobraz
    KPŠ NEREUS ŽILINA (Dodatok č.6 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - kancelária)Zobraz
    Filip Vendeľ (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 12-2020 zo dňa 14.02.2020 z odloženie splatnosti nájomného - meranie telesného tuku)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - reštaurácia)Zobraz
6.4.2020
    Mesto Žilina (Dohoda o dočasnom pridelení zamestnancov na výkon práce k inému zamestnávateľovi (§58a ZP))Zobraz
31.3.2020
    UNIQUA poisťovňa, a.s. (Poistná zmluva)Zobraz
28.2.2020
    VÚB,a.s. (Dohoda o ukončení Zmluvy o akceptácií platobných kariet č, N4102-01/2016)Zobraz
14.2.2020
    Filip Vendeľ (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 12 - 2020 - meranie telesného tuku a poskytovania poradenstva v oblasti zdravého životného štýlu )Zobraz
10.2.2020
    Žilinská univerzita v Žiline (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 25-2019-čítačka kariet zamestnanci)Zobraz
3.2.2020
    Michales Media, s.r.o. (Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZD1119 - tvorby web stránky MKP, s.r.o.)Zobraz
31.1.2020
    PCP RAK, Žilina združenie (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia - kancelária)Zobraz
    PK PLATESA Žilina (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 28.12.2012 - inflácia - sklad plaveckých pomôcok)Zobraz
    Jana Mišutková (Dodatok č. 2 K ZoPNP č. 12-2018 zo dňa 25.07.2018 - inflácia masérňa)Zobraz
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č.4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia - obchod so šport.potrebami)Zobraz
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia - sklad plaveckých pomôcok)Zobraz
    MV SR (Zmluva o prenájme nebytových priestorov - plavecké dráhy)Zobraz
    RK - FIN, s.r.o. (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 4 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia sklad pot.pomôcok)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 03.07.2014 inflácia - bufet BAYWATCH)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia kancelária)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Dodatok č.1 k ZoPNP č.33/2019 zo dňa 25.11.2019 - inflácia kancelária)Zobraz
    Kozáčková Veronika (Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 11-2020 kozmetické štúdio)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia reštaurácia)Zobraz
30.1.2020
    MODRY, s.r.o. (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia kancelária)Zobraz
17.1.2020
    PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier (Kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov)Zobraz
    A3 Soft Bratislava s.r.o. (Zmluva o prijímaní platobných kariet)Zobraz
10.1.2020
    Linde Gas k.s. (Zmluva na dodávku plynov vo fľašiach a iných distribučných prostriedkov)Zobraz
8.1.2020
    Kadaň s.r.o. (KÚPNA ZMLUVA na dodávku bazénovej chémie)Zobraz
1.1.2020
    BAL SLOVAKIA, s.r.o. (Rámcova kúpna zmluva na dodávku tovaru č. 02/MZA/2020)Zobraz
31.12.2019
    Veronika Kozáčková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 11 - 2020 - kozmetické štúdio )Zobraz
30.12.2019
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 01 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Skaličan Anton,, s.r.o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
    Ing. Roman Holienčik - BSC - Žilina (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
    KRANKAS, s.r.o. (Zmluva o spracúvaní osobných údajov)Zobraz
    KRANKAS, s.r.o. (Zmluva o poskytovaní služieb PZS)Zobraz
    FIRE Žilina, s.r.o. (Zmluva o dielo v oblasti zabezpečenia PO)Zobraz
    AjTyk, s.r.o. (Servisná zmluva k zabezpečovaniu plynulého chodu IT systémov)Zobraz
    Mgr. Jozefa Rybáriková (Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP)Zobraz
    RK - FIN, s.r.o. (Zmluva o spracovaní účtovnej a mzdovej evidencie)Zobraz
    PCP RAK, Žilina združenie (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 04 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Spojená škola (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 05 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    MŠK Žilina, a.s. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 06 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 03 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Plavecký klub TENAX ŽILINA, o.z. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 10 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Klub športového potápania DELFÍN Žilina (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 09 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Plavecký seniorský klub Žilina, o.z. (Zmluva o prenájme časti nebytového priestoru č. 08 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 07 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
    Stredná priemyselná škola stavebná (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 02 - 2020 - plavecké dráhy)Zobraz
29.11.2019
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 33 - 2019 - kancelária)Zobraz
11.11.2019
    Michales Media, s.r.o. (Zmluva o dielo - tvorba web stránky PLAVARENZILINA.SK )Zobraz
14.10.2019
    Plavecký klub TENAX ŽILINA, o.z. (Zmluva o prenájme skriniek č. 29 - 2019)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Zmluva o prenájme skriniek č. 31 - 2019)Zobraz
    Plavecký seniorský klub Žilina, o.z. (Zmluva o prenájme skriniek č. 32 - 2019)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Zmluva o prenájme skriniek č. 26 - 2019)Zobraz
    PCP RAK, Žilina združenie (Zmluva o prenájme skriniek č. 27 - 2019)Zobraz
    KPŠ NEREUS ŽILINA (Zmluva o prenájme skriniek č. 30 - 2019)Zobraz
    KŠP DELFÍN Žilina (Zmluva o prenájme skriniek č. 28 - 2019)Zobraz
    Plavecký seniorský klub Žilina, o.z. (Zmluva o bezodplatnom prevode skriniek č. 201902)Zobraz
    KPŠ NEREUS ŽILINA (Zmluv ao bezodplatnom prevode skriniek č. 201901)Zobraz
4.10.2019
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o elektronických službách)Zobraz
30.9.2019
    Žilinská univerzita v Žiline (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 25 - 2019 - plavecké dráhy)Zobraz
24.9.2019
    GRENKELEASING s.r.o. (Leasingová zmluva č. 095-005823 - tlačiareň bizhub C250i)Zobraz
20.9.2019
    Orange Slovensko, a.s. (Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
    Orange Slovensko, a.s. (Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
    Orange Slovensko, a.s. (Zmluva o poskytovaní verejných služieb )Zobraz
30.8.2019
    Plavecký klub TENAX ŽILINA, o.z. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 24 - 2019)Zobraz
16.8.2019
    Benefit Systems Slovakia s.r.o. (Zmluva o spolupráci - športovo relaxačné služby)Zobraz
14.8.2019
    Michal Závody - NRG Light (Nájomná zmluva - zariadenie na aerosólový morský kúpeľ)Zobraz
31.7.2019
    Žilinská teplárenská, a.s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
    MV SR, Centrum podpory Žilina (Zmluva o spolupráci č. 7/19)Zobraz
26.7.2019
    RYTMUS z Rajeckej doliny (Dodatok č. 1 k AUTORSKEJ ZMLUVE uzatvorenej dňa 25.07.2019)Zobraz
25.7.2019
    RYTMUS z Rajeckej doliny (Autorská zmluva - hudobná produkcia)Zobraz
24.7.2019
    Jozef Bitto SLOV - KOR (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 23 - 2019 atrakcie )Zobraz
14.7.2019
    T+T, a.s. (Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve)Zobraz
12.7.2019
    FLORIN GROUP,s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 22 - 2019 - Pojazdný box so zmrzlinou)Zobraz
1.7.2019
    VÚB,a.s. (Zmluva o vydaní a používaní debetných platobných kariet)Zobraz
28.6.2019
    KAJAMIX, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 21 - 2019 - Murovaný bufet K28)Zobraz
    SITOUR, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 20 - 2019 - prezliekárne)Zobraz
    Dagmar Bizíková (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 18 - 2019 - maľovanie na telo)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 19 - 2019 - Murovaný bufet)Zobraz
26.6.2019
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č.4 k ZoPNP)Zobraz
25.6.2019
    Orange Slovensko, a.s. (Dodatok č. 5, k Zmluve o poskytovaní služby)Zobraz
14.6.2019
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 17 - 2019 - KOLIBA GRIL)Zobraz
    SEVAK, a.s. (Prílohy k Zmluve č. 20191536 o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK)Zobraz
    SEVAK, a.s. (Zmluva o určení platcu faktúr)Zobraz
    SEVAK, a.s. (Dohoda o rozpise úhrady preddavkov)Zobraz
    SEVAK, a.s. (Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytového priestoru č. 16 - 2019 - DREVENICA)Zobraz
31.5.2019
    Veronika Kozáčková (ZoPNP č. 15 - 2019 - kozmetické štúdio)Zobraz
23.5.2019
    Orange Slovensko, a.s. (Dodatok č.11850064 k Zmluve č. A6804268 o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
14.5.2019
    Top Privacy s.r.o. (Dodatok č.1 k Zmluve č.69/2018 o poskytovaní služieb)Zobraz
13.5.2019
    Orange Slovensko, a.s. (Zmluva č. A13491419 o poskytovaní verejných služieb )Zobraz
    Orange Slovensko, a.s. (Dodatok č. 11822148 k Zmluve o poskytovaní verejných služieb )Zobraz
30.4.2019
    SWAN,a.s. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 14 - 2019 - internet)Zobraz
    Ivan Šoška (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody - 2019)Zobraz
18.4.2019
    TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. (Zmluva o servise č. 023-Sup - 2019 - výťah - chlór)Zobraz
21.3.2019
    UNIQUA poisťovňa, a.s. (Poistná zmluva )Zobraz
28.2.2019
    KAMINA, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 13 - 2019 - veľkoplošná reklama)Zobraz
31.1.2019
    RK-FIN, s.r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Dodatok č.2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - reštaurácia)Zobraz
    Jana Mišutková (Dodatok č.1 k ZoPNP č. 12 zo dňa 25.07.2018 - masérska miestnosť)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Dodatok č.2 k ZoPNP zo dňa 28.12.2012 - sklad)Zobraz
    MODRÝ s r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    PCP RAK, Žilina združenie (Dodatok č.2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - sklad)Zobraz
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - sklad)Zobraz
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - obchod so šport.potrebami)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 03.07.2014 - bufet BAYWATCH)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 5 k ZoPNP zo dňa 03.07.2014 - kozmetické štúdio)Zobraz
    Ministerstvo vnútra SR (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plavecké dráhy)Zobraz
14.1.2019
    Filip Vendel (ZoPNP č. 12 - 2019 - meranie telesného tuku)Zobraz
1.1.2019
    KRANKAS s.r.o. (Zmluva o spracúvaní osobných údajov)Zobraz
28.12.2018
    Spojená škola (ZoPNP č. 05/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    PCP RAK Žilina, združenie (ZoPNP č. 04/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (ZoPNP č. 03/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    Stredná priemyselná škola stavebná (ZoPNP č. 02/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (ZoPNP č. 01/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    MŠK Žilina, a.s. (ZoPNP č. 06/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (ZoPNP č. 07/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    Plavecký seniorský klub Žilina, o.z. (ZoPNP č. 08/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
    Klub športového potápania DELFÍN Žilina (ZoPNP č. 09/2019 - plavecké dráhy)Zobraz
27.12.2018
    ILLE-Papier-Service SK, spol, s.r.o. (Zmluva o servisnej službe - hyg. dávkovačov 2019)Zobraz
    Ing. Roman Holienčik - BSC - Žilina (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody - 2019)Zobraz
    Skaličan Anton, s.r.o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
    PUBLISHING HOUSE, a.s. (Zmluva o spolupráci č. 10-2019)Zobraz
    KRANKAS s.r.o. (Zmluva o poskytovaní služieb PZS)Zobraz
    Bizmark s.r.o. (Zmluva o podnájme č.11 - 2019 - rýchle občerstvenie)Zobraz
18.12.2018
    FIRE Žilina, s.r.o. (Zmluva o dielo _ OPP 2019_01)Zobraz
    Mgr. Jozefa Rybáriková - autorizovaný bezpečnostný technik (Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb na úseku BOZP)Zobraz
28.9.2018
    Žilinská univerzita (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 14 - 2018 - plavecké dráhy)Zobraz
31.8.2018
    Plavecký klub TENAX ŽILINA, o.z. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 13 - 2018 - pavecké dráhy)Zobraz
24.8.2018
    Orange Slovensko, a.s. (Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
    Orange Slovensko, a.s. (Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
1.8.2018
    Mesto Žilina (Zmluva o budúcej zmluve č. 505/2018)Zobraz
31.7.2018
    Jana Mišutková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. - 12 - 2018 - masérňa)Zobraz
26.7.2018
    Ing. Tibor LATKO - LAROKS (Dohoda o odbere elektrickej energie)Zobraz
20.7.2018
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. - 11 - 2018 - Murovaný bufet)Zobraz
29.6.2018
    Dagmar Bizíková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 09a - 2018 - maľovanie natelo)Zobraz
    SITOUR, spol. s r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 09-2018 - prezliekáreň)Zobraz
    Žilinská teplárenská, a.s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
14.6.2018
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 07 - 2018 KOLIBA GRIL)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. - 08 - 2018 - DREVENICA)Zobraz
25.5.2018
    Euro Dotácie, a.s. (Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov)Zobraz
    Top Privacy s.r.o. (Zmluva č. 69/2018 o poskytovaní služieb)Zobraz
    MV, s.r.o. (Zmluva o spracovaní osobných údajov)Zobraz
    Jozefa Rybáriková (Sprostredkovateľská zmluva)Zobraz
    FIRE Žilina, s.r.o. (Zmluva o spracovaní osobných údajov)Zobraz
30.4.2018
    Ivan Šoška (DOHODA o odbere el.energie a vody)Zobraz
3.4.2018
    Slovak Telekom,a.s. (Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb)Zobraz
29.3.2018
    MsHKM Žilina, s.r.o. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 06 - 2018 - pavecké dráhy)Zobraz
28.3.2018
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina (Dodatok č. 1 k ZoPNP - plavecké dráhy)Zobraz
26.3.2018
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Dodatok k Zmluve o účte Komunal)Zobraz
21.3.2018
    Kooperatíva poisťovňa, a.s. (Poistná zmluva )Zobraz
19.3.2018
    SSE - Stredoslovenské elektrárne, a.s. (Zmluva o dodávke, distribúcií elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, Príloha č. 1 a 2 k Zmluve)Zobraz
2.3.2018
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o Elektronickej službe Business24)Zobraz
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o účte Komunal)Zobraz
28.2.2018
    KAMINA, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 05 - 2018 - veľkoplošná reklama)Zobraz
22.2.2018
    Orange Slovensko, a.s. (Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
19.2.2018
    Žilinská Univerzita v Žiline (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 04 - 2018 - pavecké dráhy)Zobraz
31.1.2018
    AQUA. PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    NEREUS,spol. s r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012-sklad pl.pomôcok)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012)Zobraz
    Filip Vendeľ (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 03 2018- meranie telesného tuku)Zobraz
    Centrum voľného času (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 02 - 2018- plavecké dráhy)Zobraz
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plavecké dráhy)Zobraz
    AQUA. PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012-obchod so šport.potrebami)Zobraz
    AQUA. PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012-sklad pot.pomôcok)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - reštaurácia)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP č. 14-2014 zo dňa 03.07.2014 - bufet BAYWATCH )Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 4 k ZoPNP č. 13 - 2014 zo dňa 03. 07.2014 kozmetické štúdio)Zobraz
    Jana Laurenčíková (Dodatok č. 3 k ZoPNP č. 04 - 2014 zo dňa 09. 05. 2014 - masérska miestnosť)Zobraz
    MODRY, s r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 28.12.2012)Zobraz
    RK-FIN, s.r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    PCP RAK Žilina - združenie (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
29.12.2017
    Ing.Roman Holienčik - BSC - Žilina (DOHODA o odbere el.energie a vody)Zobraz
    Skaličan Anton, s.r.o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
    PUBLISHING HOUSE, a.s. (Zmluva o spolupráci č. 01-2018)Zobraz
    ILLE-papier - Service SK, spol. s r.o. (Zmluva o servisnej službe - hyg.dávkovačov 2018)Zobraz
27.12.2017
    Klub športového potápania DELFÍN Žilina (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 13 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Zmluva o podnájme č. 06-2017 - rýchle občerstvenie)Zobraz
    Školský športový klub Žilina - Budatín (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 19 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Dodatok č.1 k ZoPNP č. 17 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
    Spojená škola (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 20 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
    Stredná priemyselná škola stavebná (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 21 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
    NEREUS,spol. s r.o. (Dodatok č.1 k ZoPNP č. 15 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Dodatok č.1 k ZoPNP č. 14 - 2017 zo dňa 25.09.2017)Zobraz
20.12.2017
    MV, s.r.o. (Mandátna zmluva - vedenie agendy mzdy, podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených )Zobraz
    KRANKAS s.r.o. (Zmluva o poskytovaní služieb PZS)Zobraz
18.12.2017
    Mgr.Jozefa Rybáriková - autorizovný bezpečnostný technik (Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb na úseku BOZP)Zobraz
    FIRE Žilina, s.r.o. (Zmluva o dielo na ochranu pred požiarmi)Zobraz
15.12.2017
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve)Zobraz
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Záložná zmluva)Zobraz
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o spolupráci)Zobraz
12.12.2017
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o Elektronických službách)Zobraz
11.12.2017
    SSE - Stredoslovenské elektrárne, a.s. (Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny)Zobraz
4.12.2017
    Mesto Žilina (Zmluva o spolupráci - Bikeboxy)Zobraz
1.12.2017
    Linde Gas k.s. (Zmluva na dodávky technických plynov vo fľašiach a kontajneroch a poskytovaní ďalších služieb)Zobraz
29.11.2017
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Všeobecné obchodné podmienky)Zobraz
    Mesto Žilina (Zmluva o poskytnutí dotácie č. 705/2017)Zobraz
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o účte Komunal)Zobraz
    Slovenská sporiteľňa, a.s. (Zmluva o Elektronických službách)Zobraz
    Orange Slovensko, a.s. (Zmluva o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
24.11.2017
    HRONČEK & PARTNERS s.r.o. (Dohoda o overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod)Zobraz
31.10.2017
    BIZMARK, s.r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012)Zobraz
17.10.2017
    HRONČEK & PARTNERS s.r.o. (Dodatok č. 1 ku Dohode o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora zo dňa 04.05.2017)Zobraz
    HRONČEK & PARTNERS s.r.o. (Dodatok č. 1 ku Zmluve o poskytovaní právnych služieb zo dňa 04.05.2017)Zobraz
30.9.2017
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 3 k ZoPNP č. 13 - 2014 zo dňa 03. 07.2014 kozmetické štúdio)Zobraz
    Plavecký seniorský klub Žilina, o.z. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 18 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 17 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    PCP RAK Žilina - združenie (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 16 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 14 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    Klub športového potápania DELFÍN Žilina (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 13 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 14 - 2014 zo dňa 03. 07.2014 bufet BAYWATCH)Zobraz
    RK-FIN, s.r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    AQUA. PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    Spojená škola (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 20 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    Školský športový klub Žilina - Budatín (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 19 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    AQUA. PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - obchod so športovými potrebami)Zobraz
    AQUA. PRO, spol. s r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - sklad potápačských pomôcok)Zobraz
    Klub plaveckých športov Nereus Žilina (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    PCP RAK Žilina - združenie (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 28.12.2012 - sklad plaveckých pomôcok)Zobraz
    Jana Laurenčíková (Dodatok č. 2 k ZoPNP č. 04 - 2014 zo dňa 09.05.2014 - masérska miestnosť)Zobraz
    MODRY, s r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 15 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - kancelária)Zobraz
    NEREUS, spol. s r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - sklad plaveckých pomôcok)Zobraz
    Stredná priemyselná škola stavebná (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru č. 21 - 2017 - plavecké dráhy)Zobraz
24.9.2017
    Jana Laurenčíková (Dohoda o neplatení nájomného k ZoPNP č.: 04 - 2014)Zobraz
11.9.2017
    Projekcia Závacký s.r.o. (Zmluva o dielo č.2/9/2017 - na výkon stavebného dozoru - obnova tepelného hospodárstva a filtrácie, stavebné úpravy vnútorného bazéna, stavebné úpravy sociálmych zariadení - Mestská krytá plaváreň, s.r.o. Žilina )Zobraz
31.7.2017
    Kristína Ďurinová (Zmluva o podnájme č. 12 - 2017 - Maľovanie na telo)Zobraz
30.6.2017
    Žilinská teplárenská, a.s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
    SITOUR, spol. s r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prezliekáreň)Zobraz
29.6.2017
    Dagmar Bizíková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - maľovanie na telo)Zobraz
15.6.2017
    PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. (Rámcova kúpna zmluva)Zobraz
14.6.2017
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 07 - 2017 - Murovaný bufet)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 08 - 2017 - DREVENICA)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 09 - 2017 - KOLIBA GRIL)Zobraz
31.5.2017
    BIZMARK, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov 06 - 2017- zariadenie rýchleho občerstvenia)Zobraz
12.5.2017
    AREA Company, s.r.o. (Dodatok č. 2 k ZoPNP č. 13 - 2014 zo dňa 03. 07. 2014 kozmetické štúdio )Zobraz
4.5.2017
    Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. (Zmluva o poskytovaní právnych služieb)Zobraz
28.4.2017
    Ivan Šoška (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
28.2.2017
    Ing. Jozef Halčin (Zmluva o podnájme nebytových priestorov 05 - 2017- meranie telesného tuku)Zobraz
    KAMINA, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 04 - 2017 - plocha pod reklamný baner)Zobraz
    KAMINA, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 03 - 2017 - informačný baner vestibul)Zobraz
    PROPORTION s.r.o. (Zmluva o dielo 1/2017 - na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu)Zobraz
    PROPORTION s.r.o. (Zmluva o dielo 2/2017 - na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu)Zobraz
31.12.2016
    Skaličan Anton, s. r. o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
    Ing. Tomáš Oravec (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
30.12.2016
    PUBLISHING HOUSE, a. s. (Zmluva o spolupráci č. 02-2017)Zobraz
28.12.2016
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina (Dodatok č. 2 k ZoPNP - plavecké dráhy)Zobraz
19.12.2016
    ČH, s.r.o. (Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti )Zobraz
16.12.2016
    KRANKAS s.r.o. (Zmluva o zabezpečení PZS)Zobraz
14.12.2016
    FIRE Žilina, s.r.o. (Zmluva o dielo na ochranu pred požiarmi)Zobraz
13.12.2016
    MV, s.r.o. (Mandátna zmluva - Vedenie agendy Pam Mzdy a podvojného účtovníctva a ekonomických prác s tým spojených)Zobraz
    Mgr. Jozefa Rybáriková - autorizovaný bezpečnostný technik (Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb na úseku BOZP)Zobraz
    ILLE - papier - Service. Sk, spol. s.r.o. (Zmluva o servisnej službe hyg. dávkovačov 2016)Zobraz
22.11.2016
    Euro Dotácie a.s. (Zmluva o poskytovaní služieb)Zobraz
31.10.2016
    Žilinská Univerzita v Žiline (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 11 - 2016 uzatvorenej dňa 19. 09. 2016 - plavecké dráhy)Zobraz
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina (Dodatok č. 1 k ZoPNP - plavecké dráhy)Zobraz
29.9.2016
    Žilinská Univerzita v Žiline (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru - plavecké dráhy)Zobraz
31.8.2016
    AREA COMPANY, s.r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 08 - 2016 zo dňa 06. 06. 2016 - Drevenica, Murovaný bufet)Zobraz
    AREA COMPANY, s.r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 07 - 2016 zo dňa 06. 06. 2016 - KOLIBA GRIL)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 06 - 2016 zo dňa 06. 06. 2016 - rýchle občerstvenie s posedením)Zobraz
24.8.2016
    Orange Slovensko, a.s. (Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb)Zobraz
1.8.2016
    MV, s.r.o. (Mandátna zmluva - podvojné účtovníctvo a ekonomické práce s tým spojené)Zobraz
14.7.2016
    TYPOGRAPHER s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prezentácia kozmetických produktov - AVON)Zobraz
30.6.2016
    AREA COMPANY, s.r.o. (Dodatok č. 1 k ZoPNP č. 13 - 2014 zo dňa 03. 07. 2014)Zobraz
    Žilinská teplárenská, a.s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
    Vision Reality, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - veľkoplošná reklama)Zobraz
13.6.2016
    Všeobecná úverová banka, a.s. (Zmluva o akceptácii platobných kariet )Zobraz
9.6.2016
    AREA COMPANY, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - KOLIBA - GRIL)Zobraz
    AREA COMPANY, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Drevenica, bufet)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - rýchle občerstvenie s posedením)Zobraz
6.6.2016
    Všeobecná úverová banka, a.s. (Zmluva o akceptácii platobných kariet + DODATOK)Zobraz
31.5.2016
    SITOUR, spol. s r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prezliekareň, reklamný nosič)Zobraz
29.4.2016
    Ivan Šoška (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
24.3.2016
    Mesto Žilina (Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 746/2015 zo dňa 30. 12. 2015)Zobraz
16.3.2016
    Kooperatíva poisťovňa, a. s. (Poistná zmluva)Zobraz
29.2.2016
    KAMINA, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plocha pod reklamný baner)Zobraz
    KAMINA, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - informačný baner vestibul)Zobraz
25.2.2016
    PJS s.r.o. (Zmluva o dielo číslo objednávateľa 1/2016 - na zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu)Zobraz
19.2.2016
    Ing. Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA (Kúpna zmluva - dodávka šatňových lavičiek s vešiakom)Zobraz
10.2.2016
    VÚB, a.s., (Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu)Zobraz
29.1.2016
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plavecké dráhy)Zobraz
31.12.2015
    Anton Skaličan, s.r.o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
    Ing. Tomáš Oravec (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
    TaP, s.r.o. (Zmluva o spracúvaní osobných údajov)Zobraz
30.12.2015
    PUBLISHING HOUSE, a. s. (Zmluva o spolupráci)Zobraz
    Mesto Žilina (Zmluva o poskytnutí dotácie č. 746/2015)Zobraz
15.12.2015
    ČH, s.r.o. (Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti)Zobraz
    Krankas, s.r.o. (Zmluva o zabezpečení PZS)Zobraz
14.12.2015
    FIRE Žilina, s.r.o. (Zmluva o dielo na ochranu pred požiarmi)Zobraz
4.12.2015
    ILLE - Papier - Service SK,spol. s r.o. (Zmluva o servisnej službe hyg. dávkovačov 2015)Zobraz
    Mgr. Jozefa Rybáriková-autorizovaný bezpečnostný technik (Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb na úseku BOZP)Zobraz
27.11.2015
    Miele s.r.o. (Kúpma zmluva č. 75892 - práčka)Zobraz
12.10.2015
    A. D. C. - Slovakia spol. s r. o. (Darovacia zmluva - LED svietidlá rastrového typu)Zobraz
22.9.2015
    PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. (Rámcova kúpna zmluva)Zobraz
18.9.2015
    Žilinská univerzita v Žiline (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru - plavecké dráhy)Zobraz
31.7.2015
    SITOUR, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prezliekareň, reklamný nosič)Zobraz
30.6.2015
    Žilinská teplárenská, a. s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
18.6.2015
    Barbora Randová - EXTRAČAJE (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Maľovanie na telo)Zobraz
5.6.2015
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - KOLIBA - GRIL)Zobraz
    AREA Company, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Drevenica, bufet)Zobraz
    BIZMARK, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - rýchle občerstvenie s posedením)Zobraz
15.5.2015
    Ivan Šoška (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
13.4.2015
    SEVAK, a. s. (Zmluva o určení platcu faktúr - príloha k zmluve č. 20150860)Zobraz
31.3.2015
    Žilinská univerzita v Žiline (Zmluva o podnájme časti nebytového priestoru - plavecké dráhy)Zobraz
18.3.2015
    Komunálna poisťovňa (Zmluva na poistenie majetku a peňazí)Zobraz
28.2.2015
    KAMINA, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - informačný baner vestibul)Zobraz
    KAMINA, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plocha pod reklamný baner)Zobraz
    Jana Laurenčíková (Dodatok č. 1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov - masérňa)Zobraz
29.1.2015
    PUBLISHING HOUSE, a. s. (Zmluva o spolupráci)Zobraz
    Ing.Tomáš Oravec (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
21.1.2015
    HORVÁT trade, s.r.o. (Rámcova kúpna zmluva)Zobraz
15.1.2015
    Mesto Žilina (Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. 852/2014)Zobraz
31.12.2014
    ČH, s.r.o., (Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti)Zobraz
    Anton Skaličan, s.r.o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
30.12.2014
    SSE - Stredoslovenské elektrárne, a.s. (Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny)Zobraz
16.12.2014
    FIRE Žilina , s.r.o. (Zmluva o dielo na ochranu pred požiarmi)Zobraz
12.12.2014
    Krankas, s.r.o. (Zmluva o zabezpečení PZS)Zobraz
2.12.2014
    Mgr. Jozefa Rybáriková - autorizovaný bezpečnostný technik (Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb na úseku BOZP)Zobraz
    HR work, s.r.o. (Zmluva o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci)Zobraz
    ILLE - Papier - Service SK, spol. s r.o. (Zmluva o servisnej službe hygienic. dávkovačov 2014)Zobraz
21.10.2014
    Mesto Žilina (Nájomná zmluva č. 752/2014 od 1. 11. 2014)Zobraz
    Mesto Žilina (Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 42/2014 k 31. 10. 2014)Zobraz
30.9.2014
    Mgr. Hanuliaková (Zmluva o podnjáme nebytových priestorov - časť vestibulu)Zobraz
28.8.2014
    AREA Company, s. r. o. (Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov)Zobraz
    AREA Company, s. r. o. (Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov)Zobraz
26.8.2014
    SITOUR, spol. s r. o. (Zmluva o zabezpečení reklamy - nálepky)Zobraz
1.8.2014
    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. (Komisionárska zmluva - Jedálne kupóny - 9/2014 - 8/2015)Zobraz
3.7.2014
    AREA Company, s. r. o. (Zmluva o podnjáme nebytových priestorov - KOLIBA-GRIL)Zobraz
    AREA Company, s. r. o. (Zmluva o podnjáme nebytových priestorov - bufet, automat)Zobraz
    AREA Company, s. r. o. (Zmluva o podnjáme nebytových priestorov - solária, kozmetika)Zobraz
    Media on air, s.r.o. (Zmluva o zabezpečení reklamy - prezliekareň)Zobraz
    AREA Company, s. r. o. (Zmluva o podnjáme nebytových priestorov - Drevenica, bufet)Zobraz
30.6.2014
    Žilinská teplárenská, a. s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
25.6.2014
    SITOUR, spol. s r. o. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
19.6.2014
    Magdaléna Matláková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Meranie telesného tuku)Zobraz
18.6.2014
    Tomáš Oravec (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - stánok s kukuricou)Zobraz
    Barbora Randová - EXTRAČAJE (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Maľovanie na telo)Zobraz
17.6.2014
    BIZMARK, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - Výčap na terase)Zobraz
13.6.2014
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - DREVENICA + BUFET 2014)Zobraz
9.6.2014
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - KOLIBA GRIL)Zobraz
3.6.2014
    Ivan Šoška (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
12.5.2014
    Jana Laurenčíková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - masérňa)Zobraz
30.4.2014
    Dušan Vasil (Dohoda o ukončení Zmluvy o prenájme nebytových priestorov)Zobraz
9.4.2014
    MV, s. r. o. (Mandátna zmluva - účtovníctvo)Zobraz
19.3.2014
    Komunálna poisťovňa (Zmluva na poistenie majetku a peňazí)Zobraz
    MEDIATEL spol. s r. o. (Zmluva o uverejnení firmy - Zlaté stránky)Zobraz
12.3.2014
    Slovak Telekom, a. s. (Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet)Zobraz
4.3.2014
    KAMINA, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plocha pod reklamný baner)Zobraz
21.2.2014
    Mesto Žilina (Zmluva o výpožičke č. 42/právne/2014)Zobraz
6.2.2014
    LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. (Komisionárska zmluva - Jedálne kupóny )Zobraz
    PUBLISHING HOUSE, a. s. (Zmluva o spolupráci)Zobraz
31.1.2014
    Ing. Tomáš Oravec (Dohoda o odbere elektrickej energie a vody)Zobraz
30.1.2014
    Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Centrum podpory Žilina (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plavecké dráhy)Zobraz
23.1.2014
    ČH, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plocha pod reklamný baner)Zobraz
16.1.2014
    MŠK Žilina, a. s. (Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy mládeže)Zobraz
    HR work, s. r. o. (Zmluva o poskytovaní služieb a vzájomnej spolupráci)Zobraz
31.12.2013
    Anton Skaličan, s. r. o. (Dohoda o odbere vody)Zobraz
    FIRE Žilina, s. r. o. (Zmluva o dielo na ochranu pred požiarmi)Zobraz
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. (Zmluva o servisnej službe hyginic. dávkovačov 2014)Zobraz
    KRANKAS, s. r. o. (Zmluva o poskytovaní služieb - pracovnej zdravotnej služby)Zobraz
    Jozefa Rybárikova, autorizovaný bezpečnostný technik (Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP)Zobraz
21.11.2013
    Mgr. Richard Karko, advokát (Zmluva o poskytovaní právnych služieb)Zobraz
30.10.2013
    SODEXO PASS SR (Rámcová komisionárska zmluva o zabezpečení tovarov a služieb)Zobraz
1.10.2013
    SSE - Stredoslovenské elektrárne, a. s. (Dodatok č. 2 k Zmluve)Zobraz
22.9.2013
    PTÁČEK - veľkoobchod, a. s. (Rámcová kúpna zmluva)Zobraz
30.8.2013
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov, kozmetika, solária)Zobraz
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov, bufet)Zobraz
12.8.2013
    ENII, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prezentácia kozmetických produktov)Zobraz
31.7.2013
    SITOUR (Zmluva o reklamnej činnosti)Zobraz
30.7.2013
    Kami Logistic, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - letný areál)Zobraz
    SITOUR, spol. s r. o. (Zmluva o reklamnej činnosti)Zobraz
    Komunálna poisťovňa, a. s. (Poistná zmluva na "poistenie peňazí a cenín v trezore")Zobraz
15.7.2013
    Katarína Kardošová (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - prezentácia kozmetických produktov)Zobraz
28.6.2013
    Ing. Tomáš Oravec (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kukurica)Zobraz
27.6.2013
    Barbora Šípková (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - maľovanie na telo)Zobraz
21.6.2013
    BIZMARK, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - terasa letných bazénov)Zobraz
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - KOLIBA-GRIL)Zobraz
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - DREVENICA)Zobraz
    Bismark, s.r.o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - terasa letných bazénov)Zobraz
13.6.2013
    Ivan Šoška (Dohoda o odbere eklektrickej energie a vody )Zobraz
22.5.2013
    Žilinská teplárenská, a. s. (Zmluva o zabezpečení reklamy)Zobraz
30.4.2013
    MODRY, s. r. o. (Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov)Zobraz
    Nereus, spol. s r. o. (Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov)Zobraz
    RK-FIN, s. r. o. (Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov)Zobraz
    KLUB PLAVECKÝCH ŠPORTOV NEREUS ŽILINA (Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov)Zobraz
21.3.2013
    Komunálna poisťovňa, a. s. (Poistná zmluva na "poistenie hnuteľných vecí")Zobraz
18.3.2013
    Mesto Žilina (Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu)Zobraz
11.3.2013
    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (Zmluva o dodávke plynu zo dňa 1. 1. 2013)Zobraz
28.2.2013
    ČH, s. r. o. (Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti)Zobraz
    Ing. Tomáš Oravec (Dohoda o pripojení elektrickej energie a vody)Zobraz
21.2.2013
    Coca-Cola HBC Slovenská republika, s. r. o. (Zmluva o umiestnení nápojového automatu)Zobraz
18.2.2013
    MODETNÉ CHUDNUTIE, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - časť vestibulu )Zobraz
    MODERNÉ CHUDNUTIE, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - poradenstvo v oblasti zdravej výživy)Zobraz
15.2.2013
    SEVAK, a. s. (Zmluva o určení platcu faktúr - príloha č. 1 k zmluve č. 201200067)Zobraz
12.2.2013
    Orange Slovensko, a. s. (Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A6804268)Zobraz
    Orange Slovensko, a. s. (Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A6804132)Zobraz
11.2.2013
    SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (hromadná licenčná zmluva)Zobraz
5.2.2013
    SEVAK, a. s. (Zmluva o určení platcu faktúr - príloha č. 2 k zmluve č. 201200067)Zobraz
29.1.2013
    Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (Zmluva o dodávke plynu)Zobraz
24.1.2013
    Oľga Loncková (Zmluva o spolupráci )Zobraz
18.1.2013
    Žilinská teplárenská, a. s. (Obchodná zmluva o nákupe a predaji)Zobraz
10.1.2013
    SODEXO PASS, s. r. o. (Rámcová zmluva o sprostredkovaní odbytu tovarov a služieb )Zobraz
4.1.2013
    LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. (Komisionárska zmluva o použití kupónov)Zobraz
1.1.2013
    FANIT s. r. o. (Nájomná zmluva o prenájme časti prenosovej kapacity technických prostriedkov strediska registrovania poplachov)Zobraz
    Linde Gas k. s. (Zmluva o prevzatí fliaš a nájme fliaš)Zobraz
31.12.2012
    PCP RAK, Žilina, združenie (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    Nereus, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    Nereus, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - sklad)Zobraz
    RK-FIN, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. (Zmluva o servisnej službe - chrómové zásobníky hygienických potrieb)Zobraz
    Dušan Vasil (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - masérňa)Zobraz
    PUBLISHING HOUSE, a. s. (Zmluva o spolupráci v oblasti propagácie a poskytovania služieb)Zobraz
    KRANKAS, s. r. o. (Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby)Zobraz
    ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o. (Zmluva o servisnej službe - biele zásobníky hygienických potrieb)Zobraz
    FIRE Žilina, s. r. o. (Zmluva o dielo o zabezpečení služieb v oblasti požiarnej ochrany)Zobraz
    KLUB PLAVECKÝCH ŠPORTOV NEREUS ŽILINA (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - soláriá)Zobraz
    MODRY, s. r. o. (Zmluva o dielo - BTS )Zobraz
    MODRY, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    AQUA PRO, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    AQUA PRO, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - obchod)Zobraz
    Petit Press, a. s. divízia týždenníkov (Zmluva o spolupráci s MY Žilinské noviny)Zobraz
    AQUA PRO, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - sklad)Zobraz
    BAZZA, spol. s r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
    BIZMARK, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - reštaurácia)Zobraz
    Ivan Cálik - DIEGO (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - bufet, nápojový automat)Zobraz
    ČH, s. r. o. (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - kancelária)Zobraz
28.12.2012
    Plavecký klub PLATESA Žilina (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - sklad )Zobraz
27.12.2012
    Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline (Zmluva o podnájme nebytových priestorov - plavecké dráhy)Zobraz
21.12.2012
    SOFTIP, a. s. (Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve (Dohoda o postúpení práv a prevzatí záväzkov))Zobraz
20.12.2012
    Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline (Zmluva o poskytovaní služieb spojených s využívaním plaveckej dráhy )Zobraz
    Mesto Žilina (Nájomná zmluva č. 615/právne/2012)Zobraz
5.12.2012
    VÚB, a.s. (Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu)Zobraz
31.7.2007
    SOFTIP, a. s. (Licenčná zmluva na mzdový program HUMAN RESOURCES)Zobraz
1.1.1970
    RK - FIN, s.r.o. (Dodatok č.6 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - RK-FIN, s.r.o.)Zobraz
    AQUA.PRO, spol. s r.o. (Dodatok č.4 k ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - inflácia)Zobraz
    PCP RAK, Žilina združenie (Dodatok č. 5 K ZoPNP zo dňa 31.12.2012 - odloženie splatnosti nájomného - kancelária)Zobraz
Kópie faktúr
8.7.2020
    Dodávatelia 2020 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2020)Zobraz
7.1.2020
    Dodávatelia 2019 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2019)Zobraz
31.12.2018
    Dodávatelia 2018 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2018)Zobraz
29.12.2017
    Dodávatelia 2017 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2017)Zobraz
16.1.2017
    Dodávatelia 2016 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2016)Zobraz
15.1.2016
    Dodávatelia 2015 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2015)Zobraz
21.1.2015
    Dodávatelia 2014 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2014)Zobraz
24.1.2014
    Dodávatelia 2013 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2013)Zobraz
1.1.1970
    Dodávatelia 2020 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2020)Zobraz
    Dodávatelia 2020 (DFA - kniha záväzkov 1-12/2020)Zobraz
Kópie faktúr
13.7.2020
    Odberatelia 2020 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2020)Zobraz
7.1.2020
    Odberatelia 2019 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2019)Zobraz
31.12.2018
    Odberatelia 2018 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2018)Zobraz
29.12.2017
    Odberatelia 2017 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2017)Zobraz
11.1.2017
    Odberatelia 2016 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2016)Zobraz
14.1.2016
    Odberatelia 2015 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2015)Zobraz
23.1.2015
    Odberatelia 2014 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2014)Zobraz
13.1.2014
    Odberatelia 2013 (OFA - kniha pohľadávok 1 - 12 / 2013)Zobraz
Kópie objednávok
28.5.2020
    Objednávky (Objednávky 1-12/2020)Zobraz
31.12.2019
    Objednávky (Objednávky 1-12/2019)Zobraz
31.12.2018
    Objednávky (Objednávky 1-12/2018)Zobraz
31.12.2017
    Objednávky (Objednávky 1-12/2017)Zobraz
31.12.2016
    Objednávky (Objednávky 1-12/2016)Zobraz
31.12.2015
    Objednávky (Objednávky 1-12/2015)Zobraz
13.1.2015
    Objednávky (Objednávky 1-12/2014)Zobraz
31.12.2013
     (Objednávky 1-12/2013)Zobraz
Ostatné dokumenty
27.12.2019
    Mesto Žilina (Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.)Zobraz
    Mesto Žilina (Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia (spoločnosti Mestská krytá plaváreň s.r.o.)Zobraz
    Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (Zmluva o výkone funkcie konateľa a Dodatok č.1 k Zmluve o výkone funkcie konateľa zo dňa 06.05.2019)Zobraz
4.12.2019
    Top Privacy s.r.o. (Zverejnenie GDPR)Zobraz
1.6.2019
    Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (Smernica č. 02/2019 - pravidlá obehu ceniny na permanentky)Zobraz
14.5.2018
    Mesto Žilina (PETÍCIA - za zlepšenie cenovej politiky Mestskej krytej plavárne v Žiline pre pravidelne športujúce deti a mládež)Zobraz
24.2.2016
    Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (Protikorupčná politika spoločnosti - Mestská krytá plaváreň, s.r.o.)Zobraz
31.1.2013
    Žilinská univerzita - Ústav Telesnej výchovy (Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní TV študentov)Zobraz
1.1.2013
    MŠK Žilina, a. s. (Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní športovej prípravy mládeže)Zobraz
31.12.2012
    Skaličan Anton, s. r. o. (Dohoda o pripojení vody)Zobraz